Tanév rendje:

A tanév: első tanítási nap: 

2023. szeptember 1. (péntek) 

Az első félév vége: 2024. január 19. (péntek) 

Az első félévben elért tanulmányi eredményekről értesítés:

 2024. január 26-ig 

utolsó tanítási nap: 2024. június 21. (péntek)

 

 Szünetek: 

 

Őszi szünet: Október 28. - november 5. 

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő) lesz. 

 

Téli szünet: December 22. - január 7. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 21. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő). 

 

Tavaszi szünet: Március 28. - április 7. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 27. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő). 

 

Témahetek: 

„PÉNZ7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2024. március 4-8. között, 

Digitális Témahét 2024. április 8-12. között, 

Fenntarthatósági Témahét 2024. április 22-26. között, 

Magyar Diáksport Napja 2023. szeptember 29.

 


Iskolánk története:

Pusztatenken 1926-ban épült fel egy két tantermes iskola, melyet az egyház két tanítói lakás megépítésével is támogatott. Az akkori szociális körülményeknek és elvárásoknak is megfelelő iskola két tanítóval egyszerre 80-100 gyermeket is tudott írásra, olvasásra és számtanra oktatni. A tanítók lelkiismeretességének köszönhetően a gyermekek többsége kijárta a 6 osztályt. A pedagógusok már akkor is neveltek a tanítás mellett, erősítették a magyarságtudatot, igazi népnevelők voltak. Nevüket ma is szeretettel emlegetik településünk idősebb lakói. Pazonyi Elek János az iskolába kápolnát építtetett, melyet tanításkor spanyol függönnyel zártak el a tanteremtől. Az intézmény a helyi kápolna szerepét is betöltötte. 1949-ben, az államosítás után a tanítói létszámot háromra növelték, a tankötelezettséget nyolc osztályra terjesztették ki. A munka összevont osztályokban folyt, így akár hatvanan is ültek egyszerre a felsősök termében. Az elkövetkező negyven évben folyamatos harc volt az oktatásügyért. A szűkös pénzügyi keretek között nem volt lehetőség új iskola építésére, ezért lépésről lépésre haladva oldották meg a legszükségesebb feladatokat. 1954-ben három tanító és két tanár dolgozott Tenken. Így már csak harminc tanuló jutott egy pedagógusra. 1964-ben bővült két tanteremmel az iskola, s a nevelők száma 8 főre emelkedett. Az összevont osztályok az 1968-tól megszűntek. A hetvenes évektől minden évben történtek apró változtatások: elindult a mezőgazdasági oktatás, újabb tantermek épültek, megszervezték az alsós tanulók napközis foglalkozását is.
Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 1996-ban átadásra került az épület új szárnya, valamint egy jól felszerelt tornaterem is.
2001 augusztusában felvette iskolánk a Szent Imre nevet. 2008-ban a Hanyi-menti Közoktatási Intézmény tagiskolája lettünk, ezzel önállóságunk megszűnt. 2013 januárjában az állami irányítás következtében a hevesi tankerülethez kerültünk. Az iskola jövőjét és fejlődését fontosnak tartottuk, ezért az előzetes szülői, nevelőtestületi, tanulói vélemények meghallgatása után úgy döntöttünk, hogy intézményünk fenntartására a katolikus egyházat kérjük fel. 2013 szeptemberétől fenntartónk az Egri Főegyházmegye.
(Forrás: Szuromi Rita Tenk című könyve)


Felvételi lehetőségek, beíratkozás:

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő március 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beiratkozáskor be kell mutatni:

– a gyermek születési anyakönyvi kivonatát

– a gyermek lakcímkártyáját

– a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvélemény eredeti példányát (ha a gyermek óvodás volt)

– a Nevelési Tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, illetve ha az óvoda a vizsgálatot javasolta)

– szükség esetén a szakértői bizottság véleményét

Felvétel, átvétel második-nyolcadik évfolyamra:

Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló felvételi vizsga eredményének, az előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az intézményvezető dönt.

Tanév közbeni átvétel csak indokolt esetben lehetséges.

A második-nyolcadik évfolyamra történő felvételnél be kell mutatni:

– a tanuló születési anyakönyvi kivonatát

– a gyermek lakcímkártyáját

– az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (tanév közben a tanuló szülői tájékoztató füzetét)  Osztályaink:

   

   
  Továbbtanulás:

 

Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő középiskolák:

Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium-Eger

Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium-Gyöngyös

Jászapáti Gróf Széchenyi István Katolikus Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola

Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium - Jászberény

Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Technikum, Szakképzőiskola és Gimnázium

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium – Miskolc

Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium – Ózd

V. István Katolikus Technikum és Gimnázium – Sátoraljaújhely

Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum – Szerencs

Szent Márton Katolikus Gimnázium és Általános Iskola – Szikszó

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda – Törökszentmiklós  Étkezés:

   

   

Intézményi gyermekétkeztetést az iskola által rendszeresített igénylőlap kitöltésével lehet kérni az alábbi térítési díjtáblázat alapján:

  Étkezés

  1. Nyersanyag
  költség

  2. Intézményi térítési díj
  (tanulók által fizetendő)

  3. Rezsiköltség (bruttó, Ft/adag)

  4. Teljes ár
  (bruttó, Ft/adag)
  2. + 3.

  Tízórai

  70

  70

  70

  178

  Ebéd

  370

  370

  346

  909

  Uzsonna

  89

  89

  86

  222

  Összesen

  529

  529

  502

  1309

  Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani:
  az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
  a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
  b) nevelésbe vették.
  Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani:
  a) ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben;
  b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára, feltéve, hogy nem részesül ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben.

  Étkezési térítési díj befizetésére a hónapot követő 10. nap után van lehetőség, az iskola által kiadott értesítőben foglaltak szerint.

  Hiányzás esetén az étkezés lemondására előző nap 09:00 óráig van lehetőség az iskola telefonszámán: 06-36/470-036.
  Ha a szülő nem jelzi a távolmaradás okát, automatikusan lemondjuk a másnapi étkezést. Egész héten hiányzó gyermek étkezése a következő hétfőre is lemondásra kerül, amennyiben a szülőtől nem kapunk tájékoztatást.

  A gyermekétkeztetés teljes lemondására, évközben az intézményvezetőnek címzett hivatalos levélben van lehetőségük.